Lövsalen – Föreläsningar

En dansstudio som för tillfället är omgjord till föreläsningssal. Vi hör bland andra Fred Hocker från Vasamuseet prata om trä- och verktygsfynd från vraket, Anita von Schéele berättar om naturbrynstenar, och arkeologen Daniel Sahlén som pratar om vikingatida hantverksfynd.

Trä, verktyg och hantverk ombord på Vasa – Fred Hocker

Flera tusen träföremål hittades på skeppet Vasa, bland annat flera hundra verktyg, möbel, kistor, och andra husgeråd. Föreläsningen kommer att presentera vad vi har lärt om snickeri och liknande hantverk i Sverige i 1620-talet från detta rika material. Materialval, teknik och design kommer att diskuteras, plus några funderingar om hantverkets plats i flottans verksamhet under Gustav II Adolf. Föredragshållare är Dr. Fred Hocker, Forskningsledare vid Vasamuseet.

Verktyg och hantverk under vikingatiden – Daniel Sahlén

Vi kommer under denna presentation titta närmare på olika arkeologiska fynd av redskap relaterade till trähantverk som vi hittat från vikingatiden och prata om vad detta kan säga oss om träslöjd under järnåldern och tidig medeltid. Daniel Sahlén är arkeolog på Stockholms läns museum.

Brynstenar av natursten – Anita von Schéele

Anita von Schéele är  Hennes intresse för brynstenar är sprunget ur behovet att hålla verktygen vassa. Det väckte tankar och frågor – hur höll man kniven vass innan det fanns artificiella hjälpmedel? Det blir en djupdykning i historik och teknik. Hennes intresse för hur man håller sina verktyg vassa ledde henne till att studera olika brynstenar, både ur ett historiskt och ett tekniskt perspektiv. Det som fascinerar mest är brynstenarna av natursten.

Att såga rakt – slöjddidaktik, med Jenny Frohagen

Vad krävs för att lära sig såga rakt? Slöjdpedagogen och forskaren Jenny Frohagen berättar om sitt arbete med att utforska skolslöjdens metoder och didaktik. Hon har arbetat med elever och studerat dem, i syfte att förbättra slöjdundervisningen i skolan, men hennes erfarenheter kan vara intressanta även för hobbysnickare