FÖREDRAG

Kom och lyssna! Under festivalen hålls ett antal föredrag med personer som har djup kunskap inom trä, verktyg, hantverk, slöjd och snickeri. Vi uppmärksammar ämnen såsom arkitektur, verktygstillverkning, restaurering och samlande av dem, träkunskap, personliga resor, tekniska djupdykningar och mycket mer.